Program Consuma Activia 14 zile - multumita sau banii inapoi!

05.02.2016

Program Consuma Activia 14 zile - multumita sau banii inapoi!

REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI
"Consuma Activia 14 zile"

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

 • Prezenta activitate promotionala "Consuma Activia 14 zile" este organizata si desfasurata de C. Danone ‐ Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L., (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 2, Str. Soldat Nicolae Canea nr. 96, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de inmatriculare 8961927, avand numar de operator de date personale in registrul ANSPDCP 3487.
 • Participantii in prezentul Program promotional sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Republica Moldova, pe website-ul www.activia.ro. De asemenea Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Agentiei, la sediul MD-2019, str.Tadeus Malinovschi 16, or.Codru, mun.Chisinau, Republica Moldova pe toata durata de desfasurare Programului.

1.3.      Website-ul si mecanismul Programului, baza de date aferenta derularii Programului sunt realizate si operate de catre si prin intermediul “Target Group Worldwide” SRL  cu sediul MD-2019, str.Tadeus Malinovschi 16, or.Codru, mun.Chisinau, Republica Moldova cu Cod unic de inregistrare 1006600007752, denumita in continuare “Agentia”.

 • Organizatorul precum si Agentia isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.
 • Organizatorul si Agentia vor fi numite in continuare ori separat ca atare, ori impreuna ca “societatile comerciale implicate in organizarea Programului”.
 • Potrivit liberei decizii a Organizatorului Programul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE

 • Programul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in toate magazinele ce comercializeaza Produsele Participante la Program, denumite in continuare “Magazinele Participante”.

 

SECTIUNEA 3. DURATA PROGRAMULUI

 • Programul se va desfasura in perioada 05 ianuarie 2016, ora 00:00:00 – 29 februarie 2016, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Programului”).
 • Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Programului pe parcursul derularii acestuia si de a anunta acest lucru public.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA PROGRAM

 • In cadrul prezentului Program participa urmatoarele produse:

 

Produs Participant Program

Pret mediu (MDL)

Activia cereale 125 gr

10.00 mdl

Activia fructe 0% 125 gr

10.00 mdl

Activia Natur 125 gr

6.10 mdl

Activia de baut Natur 320 gr

13.20 mdl

Activia de baut  fibre / fructe 320 gr

15.80 mdl

Activia Mic Dejun cu fulgi de porumb

13.20 mdl

Activia Mic Dejun capsuni cu fulgi de porumb

14.65 mdl

Activia mic dejun 3 in 1 capsuni, 155 g

15,8 mdl

Activia mic dejun 3 in 1 caise , 155 g

15,8 mdl

 

 denumite in continuare „Produse Participante”, comercializate/distribuite de Magazinele Participante.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Programul este deschis participarii persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, implinita la data inscrierii in Program, cu stare de sănătate fizică psihică bună, fără interdicții de a consuma produsele lactate, cetateni ai Republicii Moldova sau cetateni straini, cu domiciliul sau resedinta in Republica Moldova (denumite in continuare “Participanti”).
 • La acest Program nu au drept de participare urmatoarele persoane:
  1. prepusii Organizatorului;
  2. prepusii Magazinelor Participante;
  3. prepusii Agentiei;
  4. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – c. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
  5. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Program a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL PROGRAMULUI

 

Definitii Termeni

 • Documentul fiscal: In contextul prezentului Program, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal, bonul de casa, factura fiscala emis/a la data efectuarii achizitiei prin care participantul face dovada achizitionarii Produselor Participante in Program.
 • Participant la Program: Un participant se identifica in mod unic in mecanismul Programului prin datele personale si numarul de telefon.

 

Mecanismul Programului

 • Mecanism: Pentru a participa laprezentul Program promotional, participantii trebuie sa consume zilnic, pe perioada Programului, cel putin unul din Produsele Participante la Program, timp de 14 zile consecutiv. Daca la expirarea celor 14 zile consecutive nu vor fi multumiti, atunci pot solicita sa li se returneze banii pentru 14 produse dintre cele cumparate si consumate. Pretul la care se va face restituirea banilor pentru cele 14 produse cumparate si consumate este pretul din tabelul din cadrul art 4.1 din prezentul Regulament. Pentru a li se returna banii, participantii vor trebui sa procedeze dupa cum urmeaza:

Participantii in Program trebuie sa sune la Infoline la numarul de telefon fix +373 022 815 707, sa indice motivul pentru care nu au fost multumiti de produse si sa declare si sa permita inregistrarea datelor personale (nume, prenume, varsta, telefon, Cont IBAN (daca exista) si adresa de corespondenta completa) in vederea inscrierii acestora in baza de date a Organizatorului. Tariful de apelare al numar national de Infoline este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat de Luni pana Vineri intre orele 09:00 – 18:00. Dupa efectuarea acestui prim pas, conform paragrafului anterior, pentru a face dovada cumpararii Produselor Participante la Program, Participantii trebuie sa trimita intr-un plic inchis si timbrat corespunzator, 14 capace ale Produselor Participante, la MD-2019, str.Tadeus Malinovschi 16, or.Codru, mun.Chisinau, Republica Moldova in atentia Agentiei “Target Group Worldwide” SRL  impreuna cu o copie a actului de identitate, un document din care sa reiasa contul IBAN care ii apartine (daca exista)  si numarul de telefon, documentele fiscale in original ce dovedesc achizitia celor 14 produse si o scrisoare in care sunt mentionate motivele pentru care acestia doresc returnarea banilor. Pentru a participa la Program, plicurile trebuie expediate pana la data de 30 martie 2016, inclusiv (data postei).

 • Avand in vedere conditia esentiala a acestui Program ca Participantii sa consume Produsele Participante la Program timp de 14 zile, nu se vor lua in considerare plicurile expediate la MD-2019, str.Tadeus Malinovschi 16, or.Codru, mun.Chisinau, Republica Moldova in atentia Agentiei “Target Group Worldwide” SRL anterior datei de 05 ianuarie 2016 inclusiv (data postei). Data de pe documentele fiscale trebuie sa corespunda astfel incat primul Produs Participant la Program sa fie achizitionat cu minim 14 zile inainte de data expedierii.
 • Consumatorii care nu indeplinesc aceste conditii in ordinea si conform celor stabilite in prezentul Regulament nu au dreptul sa participe la Program. In cazul pachetului de 4 produse Activia vor fi luate in considerare foliile individuale ale fiecarui produs.
 • In cazul Activia de baut natur 320g, Activia de baut fibre 320g, Activia de baut capsuni kiwi 320g, Activia de baut visine 320g, Activia de baut cereale integrale fibre fructe de padure 320g, Activia de baut pepene rosu 320g, Activia de baut rodie zmeura 320g, Activia de baut afine 320g se va lua in considerare capacul verde al sticlei.
 • Fiecare participant ce finalizeaza un program de 14 zile are dreptul sa solicite restituirea banilor o singura data.
 • Pentru ca un plic sa fie considerat valid trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
 1. Plicul sa contina 14 folii si/sau capace originale ale Produselor Participante (asa cum sunt descrise la articolele de mai sus) si complete . Daca un plic va contine mai putin de 14 folii si/sau capace originale, acesta va fi declarat nevalabil, iar expeditorul nu va avea dreptul sa i se returneze banii. In cazul in care plicul contine mai mult de 14 folii si/sau capace, acestuia i se va returna suma pentru 14 folii si/sau capace dintre acestea, selectate de catre Organizator.
 2. Nu vor fi acceptate folii si/sau capacele cu o data a expirarii anterioare datei de 05 ianuarie 2016 inclusiv.
 3. Participantii sa indeplineasca condiţiile privind dreptul de participare de la Sectiunea 4
 4. Plicul sa fie expediat la MD-2019, str.Tadeus Malinovschi 16, or.Codru, mun.Chisinau, Republica Moldova in atentia Agentiei “Target Group Worldwide” SRL pana la data de 30 martie 2016, inclusiv (data postei).
 5. Plicul sa contina obligatoriu toate datele si documentele solicitate la art 6.3. Participantii au obligatia sa se asigure ca documentele solicitate si trimise sunt lizibile, iar informatiile pe care acestea le contin pot fi identificate cu usurinta.
 6. Plicul sa contina documentele fiscale ce dovedesc achizitia celor 14 produse conform termenilor si conditiilor din prezentul Regulament si Anexa Programului.
 • Plicurile expediate pana la data 20 ianuarie 2016 (data postei), inclusiv, nu vor fi luate in considerare.
 • Un Participant la Program, identificat cu aceleasi date personale, poate sa solicite contravaloarea a 14 Produse Participante la Program achizitionate o singura data, chiar daca foloseste adrese si/sau numere de telefon diferite, indiferent de numarul de plicuri expediate si numarul de capace si folii trimise.
 • Banii vor fi expediati in termen de maxim 60 zile de la data primirii plicurilor, prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa comunicata sau prin transfer bancar, iar cheltuielile de rambursare vor fi suportate integral de Organizator. Punerea in posesia a banilor se va face doar pe teritoriul Republici Moldova.

 

Erori, plicuri necorespunzatoare

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Program sau de a anula decizia prin care un participant este declarat valid pentru returnarea banilor daca respectivul participant nu respecta in totalitate prevederile Regulamentului Oficial.
 • Foliile si/ sau capacele care au fost falsificate vor fi declarate nule si nu vor participa la Program. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform normelor în vigoare.
 • Pentru validare, orice plic care este ilizibil, distrus, alterat, care contine erori de tiparire sau alte erori sau care contine folii si/ sau capace falsificate, va fi declarat nul si nu va participa la acest Program. Sunt considerate valide toate plicurile care indeplinesc conditiile de validare de la art 6.3.
 • Foliile si/ sau capacele trebuie sa fie complete si sa aiba inscriptionata data expirarii produsului, cu exceptia capacelor de Activia de baut natur 320g, Activia de baut fibre 320g, Activia de baut capsuni kiwi 320g, Activia de baut visine 320g, Activia de baut cereale integrale fibre fructe de padure 320g, Activia de baut pepene rosu 320g, Activia de baut rodie zmeura 320g, Activia de baut afine 320g unde se va lua in considerare capacul verde al sticlei.
 • Plicurile primite din partea Participantilor la Program la MD-2019, str.Tadeus Malinovschi 16, or.Codru, mun.Chisinau, Republica Moldova in atentia Agentiei “Target Group Worldwide” SRL nu se returneaza, acestea devenind proprietatea Agentiei.
 • Organizatorul programului nu isi asuma responsabilitatea pentru:
  1. plicurile expediate de participanti si care au ajuns la Agentia dupa data de 30 martie 2016, data postei, inclusiv;
  2. plicurile pierdute sau orice alte probleme cauzate de serviciile postale;
  3. plicurile deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
  4. plicurile expediate la alta adresa decat OP MD-2019, str.Tadeus Malinovschi 16, or.Codru, mun.Chisinau, Republica Moldova;
  5. plicurile expediate conform Regulamentului, dar care nu au sosit la MD-2019, str.Tadeus Malinovschi 16, or.Codru, mun.Chisinau, Republica Moldova pana la data limita de 30 martie 2016.
 • Dovada de expediere a plicurilor nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator.
 • Primirea plicurilor de catre Agentie va putea fi probata, in caz de neintelegere sau litigiu, doar prin documentele de confirmare oficiala de primire emise de Posta Moldovei.
 • Plicurile expediate la casuta postala OP nr. MD-2019, str.Tadeus Malinovschi 16, or.Codru, mun.Chisinau, Republica Moldova inainte de 20 ianuarie 2016 (data postei) nu vor fi luate in considerare.
 • In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui plic participant, decizia Organizatorului este definitiva.
 • Organizatorul are dreptul de a invalida plicurile care contin informatii false ori vadit eronate (ex. localitate inexistenta), care au adresa ilizibila si care nu indeplinesc conditiile de validare prevazute in Regulament si in Anexa 2 la Regulament.
 • Eventualele contestatii vor fi luate in consideratie pana la data de 15 aprilie 2016 Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
 • In situatia in care informatiile comunicate de catre Participantii la Program sunt incomplete si sau incorecte, Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru situatii in care datorita infomatiilor incorecte sau incomplete Participantii la Program nu intra in posesia contravalorii Produselor revendicate la Program.

 

Clauze diverse de participare in Program

 • Pentru acuratetea informatiilor si verificari ulterioare, toate comunicarile ce se vor derula intre Agentia si participantii vor fi inregistrate si stocate.
 • Contravaloarea Produselor Participante la Program nu poate fi cedata, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane, Organizatorul neavand nici o obligatie fata de tertii prepusi ai Participantului care a solicitat returnarea contravalorii a 14 produse participante.

 

SECTIUNEA 7. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protecţia datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal colectate in cadrul Programului nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
 • Astfel, Organizatorul si Agentia implicate in organizarea Programului garanteaza tuturor participantilor la Program urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa instantei competente si de plângere catre autoritatea de supraveghere.
 • Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulamentul Oficial. Organizatorul va oferi confirmarea in mod gratuit.
 • Dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: (a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor in special a datelor incomplete sau inexacte; (b) dupa caz, transformarea in date anonime; notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. (a) sau (b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 • Dreptul de opozitie: orice persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 • Scopurile constituirii bazei de date suntrestituirea banilor, in conditiile regulamentului, pe Produsele Participante la Program, realizarea de rapoarte statistice, informarea participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator.
 • Prin participarea la Program, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Organizator si/sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentului Program, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentia , in scopul participarii la Program, identificarii si restituirii banilor pe 14 Produse Participante.
 • La momentul inscrierii in Program, participantii isi pot exprima acordul (optional) cu privire la includerea datelor participantilor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului operata de catre Agentia , in scopul realizarii de rapoarte statistice, al informarii participantilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de Organizator, precum si in alte scopuri de marketing.
 • Organizatorul poate solicita participantulacordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si/sau video, numele, prenumele lor, orasul de resedinta, imaginea si vocea. Participantul  nu va fi obligat sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera sa alegere. In cazul in care participantulva dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acesta.

 

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL PROGRAMULUI

 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de fraudare, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Program si imaginea Organizatorului.
 • Organizatorul Programului „Consuma Activia 14 zile” nu va avea nici o raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra documentelor fiscale cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participantul in Program in legatura cu aceasta.
 • In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestui Program, decizia comisiei formata din angajati ai Organizatorului si Agentiei este definitiva.
 • Prin participarea in Program, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial al Programului, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.
 • Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior inchierii perioadei de desfasurare a Programului prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea contravalorii Produselor Participante in Program este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul Programului si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un Participant la Program comunica in mod eronat sau nu mai este disponibila la adresa comunicata sau contul bancar nu mai este disponibil.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Program. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Program care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Programului si imaginea acestuia.
 • Prin participarea la Program, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:
  1. participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
  2. participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial al Programului.
 • Dupa acordarea contravalorii Produselor Participante in Program sau dupa ce o comisie Organizatorul a analizat si stabilit ca nu au fost indeplinite toate conditiile conform Regulamentului Oficial al Programului si anulat inscrierea in Program, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de Participant inceteaza.
 • Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia Participantului contravaloarea Produselor Participante in Program astfel obtinut sau de a solicita restituirea contravaloarea Produselor Participante in Program astfel primita si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

 • Avand in vedere mecanismul si scopul Programului, acela de a incuraja testarea produselor si de a restitui banii cheltuiti de participanti pe 14 Produse Participante la Program catre persoanele care nu au fost multumite de acestea, banii restituiti nu pot fi considerati premiu si nu se aplica impozit pe venit cu retinere la sursa.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA PROGRAMULUI INAINTE DE TERMEN

 • Prezentul Program se pot inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul insolvabilității Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Programul. Incetarea Programului inainte de termen va fi facuta publica prin afisarea deciziei de incetare pe website-ul activia.ro.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 • Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti ale Republicii Moldova

 

SECTIUNEA 12. FORTA MAJORA

 • Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.
 • Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Program existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
 • In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:
 1. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor;
 2. tentative de frauda a mecanismului Programului prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 3. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.
 • Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

SECTIUNEA 13. SESIZARI

 • In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Program pot depune reclamatii in scris la adresa Organizatorului si Agentiei.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

 • Prin inscrierea la acest Program, participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
 • Prezentul Regulament a fost intocmit cu respectarea legislatiei a Republicii Moldova in vigoare.
 • Regulamentul Oficial va fi disponibil gratuit pe WEBSITE sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.4. din acest Regulament Oficial.
 • Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia, cu respectarea prevederilor legale.

 

Organizator

S.C. Danone ‐ Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L.

Prin

“Target Group Worldwide” SRL  (Agentia)

MD-2019, str.Tadeus Malinovschi 16, or.Codru, mun.Chisinau, Republica Moldova

Бренды

наши бренды